Польский для иностранцев / Język polski dla obcokrajowców

Объявление в категории: Языковые курсы - Услуги

Добавлено: 2017-08-04 17:09:11


Польский язык для иностранцев
Школа иностранных языков „Ambasada” приглашает на занятия по польскому языку для иностранцев (индивидуальные и в группах):

- стандартный курс (освоение языка для беспрепятственного функционирования в повседневной жизни и профессиональной деятельности - все уровни: от A1 до C2),
- подготовительные курсы к экзаменам (сертификат на знание польского языка, учеба в Польше, занятия по культуре, географии и истории Польши необходимые для подготовки к собеседованию на Карту поляка),
- специализированный курс (медицинский язык, польский для бизнеса).

Эффективная методика обучения, которая заключается в сопоставлении славянских (русского и польского) языков, что положительно отражается на качестве и скорости овладения польским языком. Всестороннее развитие языковых навыков: чтения, речи и письма. Подбор лексического материала в зависимости от потребностей и возможностей учащегося. Оборудованные лекционные классы. Приятная, дружелюбная атмосфера и бесстрессовое преодоление языкового барьера.

Ul. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego 2 18-100 Łapy, Polska tel. +48 884 841 541 (mówimy w języku polskim i rosyjskim)
http://ambasada.edu.pl/

Język polski dla obcokrajowców
Szkoła Języków Obcych „Ambasada” zaprasza na zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców (indywidualne i w grupach):
- kursy standardowe (porozumiewanie się w życiu codziennym i zawodowym – wszystkie poziomy nauczania od A1 do C2),
- kursy przygotowawcze do egzaminów (certyfikat znajomości języka polskiego, podjęcie studiów w Polsce, zajęcia z kultury, geografii i historii Polski pomocne dla osób ubiegających się o Kartę Polaka),
- kursy specjalistyczne (język medyczny, biznesowy).
Efektywna metoda nauczania polegająca na porównywaniu języków słowiańskich (polskiego i rosyjskiego), co skutecznie działa na jakość i szybkość opanowania języka polskiego. Wszechstronny rozwój umiejętności językowych: czytania, mówienia i pisania. Dobór materiału leksykalnego dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia. Wyposażone sale lekcyjne, miła, przyjazna atmosfera i bezstresowe pokonanie bariery językowej.
Ul. ppłk. Stanisława Nilskiego-Ł
Имя: Anna Shiriai
Телефон: 884841541
Email: : a.shiriai@wp.pl
Город: Белосток
Ссылка: https://www.facebook.com/groups/1910676525853099/
Польский для иностранцев / Język polski dla obcokrajowców
Ваша оценка:
рейтинг: 1
оценок: 2